Sikkerhet fremfor alt

Gaffeltrucker og annet flyttbart utstyr kjører ofte i et travelt miljø med andre maskiner. Man må ofte også ta hensyn til andre i arbeid, gående eller syklende medarbeidere.

Øk sikkerheten med f.eks. Bluespot varsellys eller sikre hele truckflåten med flåte-styringsverktøyet Hyster Tracker. Sistnevnte er et GPS-basert styringsverktøy som sikrer oversikt over driftsøkonomi og sikkerhet.

 

 

Bluespot illustration

Hyster Tracker-presentasjon

Den beste måten å øke effektiviteten og verdien av truckflåten til en bedrift på er kunnskap og effektiv styring. Så langt har det vært vanskelig for bedrifter med et stort antall truck å få god oversikt over servicekostnader og skade på maskinene. Denne situasjonen endres radikalt med det nye Hyster Tracker-systemet. Systemet gir enkel nettbasert tilgang til et bredt spekter av funksjoner og verktøy som forbedrer informasjonsnivået og kontroll av hver maskin og program.

Du har for eksempel mulighet til å påvirke førerens ansvarsfølelse ved å opplyse om at uhensiktsmessig bruk koster penger for bedriften. Systemet registrerer skader når de skjer og som hva som forårsaket dem.

Det totale utbyttet fra Hyster Tracker er mindre samlede driftskostnader, færre skader på maskinene og en generell bedre utnyttelse av truckene fordi mengden flyttbare varer per maskin økes.

Kort sagt, et styringsverktøy for å sikre enda bedre verdiskaping i virksomheten.