SOLAS-direktivet i EU (verifisert veiing av containere)

Vekt er kodeordet i forhold til det nye containerregulativet som trådde i kraft 1. juli 2016 som en del av den internasjonale konvensjonen for sikkerhet for menneskeliv til sjøs – International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS).

De endrede reglene vil påvirke hele shipping- og stevedore-bransjen.

Grunnprinsippet i den nye Solas-forordningen er ganske enkel:

Fra 1. juli 2016 må alle beholdere veies nøyaktig før lasting om bord. Om den fylte containeren veies eller innholdet veies og deretter legges til vekten av den tomme containeren er ikke så viktig. Poenget er at det ikke lenger er tillatt å bare estimere vekten.

Veingen skal først og fremst forbedre sikkerheten til prosessen. Feil vektinformasjon påvirker stabiliteten på både skip og truck og på terminaler på land. Når containere blir veiet etter en ulykke, har vekt- og vektfordelingen ofte vært avvikende fra det som er angitt i fraktmanifestet.

De nye kravene vil påvirke både eksisterende containermaskiner og nytt materiale som kjøpes inn i fremtiden. Mer eller mindre alle aktører som er involvert i containerfrakt må derfor forholde seg til regelverket. Skips- og terminaloperatører vil trenge containerutstyr utstyrt med verifisert veieutstyr, og de presise dataene må deles med flere ledd i kjeden. Det vil kreves overføring av veieresultater til ERP og terminalprogramvare.

I tillegg må det tas hensyn til ansvarsfordelingen. Det har blitt strammet kraftig opp i det nye regelverket:

Avsenderen har nå ansvaret for at containeren veies riktig samt sørge for bruk av godkjent utstyr. Til slutt vil det være forskjellige krav til hvordan og når den verifiserte bruttomassen må mottas av fraktoperatøren. Det er således transportøren som definerer avgangstider i forbindelse med dette, og disse kan variere i henhold til fraktoperatør, prosedyrer eller krav til terminaler og fra port til port.

Containere uten godkjent verifisert bruttomasse vil ikke kunne lastes om bord.

 

ProTruck har løsningen på denne jobben:

For alle stablere og tunge lastebiler er det nå mulig å få et innebygget sertifisert veiesystem som er i stand til å veie lasten med en nøyaktighet på +/- 0,1 prosent og som oppfyller kravene i SOLAS-forskriften. Samtidig beregner systemet beholdervekten i håndteringsfasen, noe som gir en meget effektiv håndteringsprosess på terminal- og havneområdet.

ProTruck tilbyr tre veiesystemer av ulik kvalitet. To rimelige ettermonteringssystemer for eksisterende utstyr, og sistnevnte en fullt integrert fabrikkmontert løsning, hvor vekt og lastens tyngdepunkt kan veies dynamisk og under kjøring.

Felles for alle tre løsningene er at et stort antall containere kan veies pr. dag, og en nyutviklet og skreddersydd IT-basert løsning sikrer at alle data eksporteres i XML-format og kan deles med operatørens IT-system.