ProTruck A/S renoverer to stykker 70 tonns Hyster reach stacker spesialmaskiner for vindmøllehåndtering

ProTruck A/S har brukt 3 ukers industriferie til å gjennomføre et spesialprosjekt på vegne av en stor vindmølleprodusent. ProTruck A/S hadde 2 Hyster containermaskiner på lager som kunden ønsket å kjøpe, men de måtte derfor tilpasses en meget spesifikk håndtering av vindmøllekomponenter.

Den første fasen var en grundig teknisk renovering av to Hyster 70 tonns reachstacker spesialmaskiner. Deretter ble maskinene skilt, slipt, sandblåst og lakkert – alle oppgaver som ProTruck A/S kan ta seg av uten bruk av underleverandører.

Deretter ble maskinene bygget om slik at de løfter nominelt 70 tonn i stedet for de 45 tonnene de var opprinnelig konstruert for. Til slutt ble de utstyrt med en spesifikk løfteenhet som er nøye tilpasset kundenes ulike elementer.

Maskinene ble levert til kunden august 2014 på en langtidskontrakt inkl. service, reparasjoner og forsikring, og ProTruck A/S så frem til et godt og langsiktig samarbeid.

Dette er en av flere større prosjekter som ProTruck A/S har utført med vindmøllefirmaer i Danmark og utlandet.