ProTruck A/S leverer komplett truckflåte til Svane Shipping i Kolding

Kolding Havneterminal A/S og Svane Shipping A/S er begge anerkjente selskaper med en lang tradisjon på Kolding Havn. Svane Shipping A/S har i mange år vært aksjonær i Kolding Havneterminal A/S, og i løpet av 2014 ble sistnevnte en heleid enhet under Svane Shipping A/S.

Samtidig ønsket selskapet å modernisere sin truck-flåte med sikte på både effektiv, økonomisk og miljøvennlig godstransport på havn og terminal. Etter nøye vurdering og testing valgte selskapet å investere i toppmoderne elektriske gaffeltrucker fra Hyster.

ProTruck A/S har dermed blitt valgt som leverandør av en hel flåte elektriske gaffeltrucker i 6-tonnsklassen. Maskinene leveres på en integrert leieløsning der ProTruck A/S håndterer alle aspekter av maskinens drift på en 5-års avtale. Maskinene brukes til alle typer lasthåndtering ved havnen i Kolding, og maskinene erstatter de dieseldrevne gaffeltruckene som tidligere har operert i området.

Beslutningen var på mange måter banebrytende for Svane Shipping A/S. For det første valgte man for første gang i selskapets historie miljøvennlige elektriske trucker i stedet for dieseltrucker. Og for det andre valgte man å leie maskiner inkl. full service, reparasjoner og forsikring i stedet for det tradisjonelle kjøpet.

Beslutningstakeren hos Svane Shipping A/S, Leif Buhl, sier at årsaken til valget av ProTruck A/S som leverandør var blant annet ønsket om å få faste, transparente og planlagte priser samt sikkerhet for service hele døgnet, året rundt. Dette sikres gjennom ProTrucks ettermarkedsavdeling, som har 3 faste installatører knyttet til kunden.

Videre sier Leif Buhl at ProTrucks fleksibilitet var avgjørende. Selskapets nye elektrisk drevne gaffeltruck ble dermed bygget om med ekstra brede hjulmontering, brede gaffeltrucker og spesialhytter, slik at effektivitet og komfort ble på samme nivå som selskapets mange dieseltrucker.

At selskapet også har gjort noe godt for miljøet, og ikke minst medarbeidernes arbeidsmiljø, er en ekstra og ikke ubetydelig gevinst, sier Leif Buhl.

ProTruck A/S og Hyster-konsernet takker for tilliten.