Finansiell leasing

Velg for eksempel finansiell leasing av nye maskiner med eller uten betaling. En av de overordnede fordelene med leasing er at selskapet regelmessig kan avregne alle utgifter og ikke være begrenset av skattereglene for avskrivninger.

Forfallet til en finansiell leasingavtale er fastlagt i en nær dialog med firmaet ditt og inkluderer en vurdering av maskinens alder og pålitelighet i forhold til forventet antall driftstimer. En kontraktsperiode er typisk 4-8 år.

Finansiell leasing betyr at du forplikter seg til å kjøpe maskiner når kontraktsperioden utløper eller at du i stedet utpeker en annen kjøper. Kjøpesummen stemmer overens med maskinens såkalte økonomiske "skrapverdi", som allerede er bestemt i forbindelse med avtalens inngåelse.